Ekkes gezellig sociaol

Ere president SCVO overleden

​Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat onze Ere President Jos van Erp op 75-jarige leeftijd is overleden. Het openbaar Carnaval in Oss verliest met hem een markante en innemende persoonlijkheid die van onschatbare waarde is geweest voor het Osse Carnaval.

Als geboren Tilburger was Mr. Jos van Erp al snel als een vis in het water in het Osse, waar hij als jonge advocaat in dienst trad bij Van Grunsven Advocaten. Hij werd lid van de lokale Tafelronde, was actief in het bestuur van de Osse 24-uurs(motor)race en maakte zijn entree in het Osse Carnaval als Grootvorst van het Hennekot. Daarna trad hij in 1979 aan als President in een voor de Stichting CarnavalsViering Oss (SCVO) roerige periode. Jos wist een groot aantal mensen te mobiliseren met wie hij de boel weer vlot trok, en het toen nog relatief jonge (openbaar Carnaval mocht pas sinds 1964) feest ontwikkelde tot een waar volksfeest. Onder zijn bezielende leiding werden evenementen gemoderniseerd, bijvoorbeeld door de Pronkziiting te verhuizen van de Maaslandsporthal naar de Lievekamp. Hij was een daadkrachtige bestuurder die moeilijke beslissingen niet uit de weg ging. Zo werd de Raad van Elf verjongd door voortaan alleen jongemannen met een leeftijd tussen 18 en 25 aan te stellen als lid. Na 23 jaar presidentschap droeg Jos het stokje over aan interim-President Adriaan van Hal.

Bij die gelegenheid werd hem het Ere Presidentschap toegekend, nadat Jos eerder al mede vanwege zijn grote verdienste voor het Osse Carnaval was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij leidde daarna de commissie Vier Kerrus Elluf die het 44-jarig jubileum van het openbaar Carnaval organiseerde. Daarnaast gaf hij tot het laatst toe gevraagd en ongevraagd advies aan de SCVO, mij als President in het bijzonder, zonder daarbij op de voorgrond te treden of iemand voor de voeten te lopen. Twee en een half  jaar geleden was hij als trotse opa aanwezig bij de onthulling van zijn kleinzoon Thijmen als Jeugdprins van het Ossekoppenrijk, een eer die zijn zoon Loe met broer Klaas als adjudant eerder al te beurt viel. Tijdens het 55-jarig jubileum van de SCVO en dus het openbaar Carnaval in Oss opende hij samen met echtgenote Thea, zichtbaar geroerd, de expositie verzorgd door Piet van Lijssel in de openbare bibliotheek van Oss.

Hij laat zijn vrouw Thea, zoons Loe en Klaas, schoondochters Heleen en Yvette, en vijf kleinkinderen na. Wij herdenken Jos samen met de andere ons ontvallen carnavalsvrijwilligers tijdens de Intocht van de Stadsprins op 15 februari aanstaande bij de Kransophanging op d’n Heuvel. Jos, bedankt voor alles, rust in vrede, alaaf!

Bron: Robert-Jan Steegman President SCVO